Witamy na stronach
Fundacji Medycyny Anti-Aging

Nasze wieloletnie doświadczenie szkoleniowe zaowocowało stworzeniem w Warszawie Międzynarodowego Centrum Medycyny Anti-Aging,
którego celem jest kształcenie lekarzy w tej dziedzinie. Jesteśmy przekonani, że zaproponowany w nim program edukacyjny zapewni dobre merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pracy lekarza medycyny Anti-Aging. Zwłaszcza, że będzie Państwa uczyć i wspierać grono
najlepszych fachowców z kraju i z zagranicy.

EDUKACJA
KSZTAŁCENIE
REKRUTACJA

 

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych działa od 1999 roku.
Przez ten czas wykreowaliśmy
dermatologię estetyczną i medycynę estetyczną w Polsce.
Teraz tworzymy zwartą,
skonsolidowaną grupę zawodową.

 

Warunkami przyjęcia do
Międzynarodowego Centrum Kształcenia
Medycyny Anti-Aging jest:
1) ukończone studia medyczne
2) rozmowa kwalifikacyjna
3) wymagane dokumenty (list
motywacyjny, CV, dyplom ukończenia
studiów medycznych, kopia prawa wykonywania zawodu)

 

REKRUTACJA NA ROK 2015/2017

ZAPISY ON-LINE

Złóż aplikację przez internet

 
Nowości i wydarzenia Program zajęć
 

Rozpoczęcie kształcenia odbywa się corocznie w październiku.

W programie ogromny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne z udziałem pacjenta. Odbywają się one w małych 7-osobowych grupach pod nadzorem wybitnych trenerów. Lekarze uczą się i doskonalą techniki zabiegowe.

Zajęcia praktyczne dla słuchaczy I roku zaczynają się już od trzeciego spotkania. Poprzedzone są zawsze wykładami i pokazami praktycznymi.

Pierwszy rok kształcenia zakończony egzaminem w formie testu.

Drugi rok to zajęcia zaawansowane, słuchacze nie tylko poszerzają i rozwijają swoje umiejętności ale również poznają zupełnie nowe zabiegi, możliwości łączenia różnych technik podczas jednej wizyty pacjenta w gabinecie.

Drugi rok kształcenia zakończony egzaminem w formie testu oraz egzaminem praktycznym.

3 rok nauczania (dla chętnych) - kursy zaawansowane pod opieką specjalistów w gabinetach szkoły (kursy dostępne także dla członków SLDE wykazujących aktywność zawodową).

Celem Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging jest przygotowanie lekarzy wszystkich specjalności do prowadzenia własnych praktyk lekarskich. Oprócz wykładów i zajęć praktycznych przygotowujących do samodzielnego wykonania zabiegów w programie poruszamy kwestie marketingu, przepisów prawnych czy wymogów SANEPID-u.

Nasi partnerzy

Jesteś›my czł‚onkiem ESCAD

Szkoła pod auspicjami Stowarzyszenia
Lekarzy Dermatologółw Estetycznych