Dr Monika Nunberg-Sawicka absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, w 2005r ukończyła Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej przy PTL, współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Mezoterapii, Jeden z założycieli oraz współtwórca programu naukowego Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych w Warszawie, certyfikowany wykładowca i szkoleniowiec w SLDE.

Więcej...

Ewa Kaniowska

dr n. med., dermatolog

Specjalista dermatolog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Po ukończeniu studiów, rozpoczęła pracę, jako asystent Kliniki Dermatologii przy Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po uzyskaniu specjalizacji II stopnia rozpoczęła prywatną praktykę lekarską w zakresie dermatologii i dermatologii estetycznej. 

Więcej...

Krystyna Pawełczyk-Pala

dermatolog

W 1996 roku ukończyła Śląską Akademię Medyczną. Specjalizację w dziedzinie dermatologii i wenerologii uzyskała w Klinice Dermatologii i Wenerologii w Katowicach. Już podczas studiów interesowała się problemami starzejącej się skóry. Dzisiaj z całą pewnością może stwierdzić, że były to początki jej fascynacji rozwijającą się wówczas dermatologią estetyczną

Więcej...

Dr n. med. Elżbieta Podgórska, lekarz medycyny estetycznej, specjalista II stopnia z chorób wewnętrznych, specjalista z medycyny przeciwstarzeniowej (Anti-Aging), członek Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej. Wykładowca Międzynarodowego Centrum Medycyny Anti-Aging, trener technik medycyny estetycznej dla lekarzy.

Więcej...

lekarz medycyny estetycznej i anti-aging

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na początku związana z Kliniką Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka Warszawie, gdzie jednym z obszarów jej zainteresowania były znamiona naczyniowe i nowotwory skóry

Więcej...

Halina Car

dr hab. n. med., specjalista farmakologii klinicznej, internista

Kierownik Zakładu Farmakologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, konsultant wojewódzki w dziedzinie farmakologii klinicznej, recenzent czasopism medycznych o zasięgu międzynarodowym.

Więcej...

Specjalista dermatolog-wenerolog,

Absolwentka I Wydziału Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Dermatologii CSK MSW a obecnie pracuje w Katedrze i Klinice Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie poza praktyką kliniczną, prowadzi zajęcia ze studentami polsko- i angielskojęzycznymi wydziału lekarskiego.

Więcej...

Specjalista dermatolog, alergolog
Jest absolwentką II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Od ponad pięciu lat jest pracownikiem i wykładowcą w Klinice Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Więcej...

 

Specjalista biologii medycznej i nauk o żywieniu.

Kierownik Zakładu Żywienia Człowieka i Metabolomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek European Lifestyle Medicine Organisation oraz Polskiego Towarzystwa Badań żywieniowych.

Więcej...

Doktor habilitowany nauk medycznych

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista w zakresie psychiatrii, przez ponad 25 lat pracowała w Katedrze i Klinice Psychiatrii PUM.

Więcej...

lekarz medycyny, ekspert w dziedzinie oceny technologii medycznych. 

Wykładowca na Wydziale Medycznym (farmakologia i toksykologia) oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. W przeszłości dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami NFZ, członek Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz Zespołu ds. Gospodarki Lekami przy Ministrze Zdrowia.

Więcej...

Elżbieta Kowalska-Olędzka

dr n. med., dermatolog 

Starszy asystent w Klinice Dermatologicznej CSK MSWiA. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych (SLDE) oraz członkiem European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology (ESCAD). Dermatologią estetyczną zajmuje się od wielu lat zarówno jako praktyk jak i lekarz aktywnie szkolący w ramach działalności SLDE. 

Więcej...