Romuald Dębski

Romuald Dębski

Prof. CMKP dr hab. med.

Kierownik II Kliniki Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bielańskim im. Ks. J. Popiełuszki w Warszawie.
W latach 1991-1994. pełnił funkcję Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, w latach 1994-1997. oraz od 2000. do 2003. roku Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, a następnie do 2009. roku Członek Zarządu a w tym Członkiem Zespołu Ekspertów PTG, pracującego nad wprowadzeniem rekomendacji i standardów obowiązujących w ginekologii i położnictwie. Jestem jednym z członków założycieli Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Od początku powstania PTU był i jest nadal członkiem zarządu tego Towarzystwa. Od 2003. do 2006. Prezes Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy, obecnie członek Zarządu.
Członek wielu prestiżowych stowarzyszeń, m.in.: European College of Obstetrics & Gynaecology, International Society of Pediatric and Adolescence Gynaecology, American Medical Association i European Menopause and Andropause Society oraz The Endocrine Society, International Society Ultrasonography Obstetrics & Gynaecology, Polskie Towrzystwo Ginekologii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne Redaktor naczelny ?Ginekologii po Dyplomie?.
Członek Komitetu Redakcyjnego: Journal of Obstetrics and Gynecology ? wydanie Polskie, Medycyna Praktyczna ? Ginekologia i Położnictwo, Ginekologia Polska Medycyna Perinatalna, Ultrasonografia w Ginekologii i Położnictwie Przegląd Menopauzalny, Przegląd Seksuologiczny.